Štítky

 1. Konec prázdnin
 2. jižníMorava
 3. Slovensky Grob
 4. Husí hody
 5. foto H.Růžičková
 6. BIO Centrál
 7. Mouseá sovička
 8. Jaroslav Novák
 9. ZÁJEZDOVÁ KOMISE
 10. MOSD HK
 11. Pavlína Tomášková
 12. POZNÁVACÍ ZÁJEZD na Slovensko
 13. Olga Šlitrová
 14. zámek v Mělníce
 15. CIMBÁLOVKA V hk
 16. Klicperův dům v Chlumci
 17. FOTO JANA FOUKALOVÁ
 18. Divadlo ABC Praha
 19. Harmonie II 3.čtvrtletí 2018
 20. škola začíná
 21. text a koláž Petr Věříš
 22. rekreace MO HK v Třeboni
 23. jana Foukalová
 24. Výlet na horu Říp
 25. zvířecí farma na Hradečnici
 26. historie pěstování kávy
 27. foto H.Foukalová
 28. Nová Paka
 29. PREZENTACE V HARMONII ii
 30. Výjezdní zasedání Krajské rady Svazu důchodců ve |skřivanech
 31. hosté ze Slezska
 32. bohatý program setkání
 33. Café Pessova
 34. trolejbusy v HK
 35. Ing. D.Ditrich
 36. ZUŠ na Střezině
 37. foto J.Foukalová
 38. Přednášky v Harmonii
 39. foto a text p.Věříš
 40. výborová schůze
 41. výuka Angličtiny
 42. pohyb
 43. závody
 44. Adalbertinum
 45. Harmonie II
 46. kavárnička Pod palmou
 47. Kalendář hradeckých seniorů 2017
 48. setkání v Café Pessoa
 49. B.Hrabal
 50. vystoupení ve Smiřicích
 51. text a foto P.Věříš
 52. Skládání Zpravodaje MOSD
 53. Salon královéhradecký
 54. foto Č.Brandejs.
 55. cyklistika
 56. sportovní hry a olympiády seniorů
 57. Výroční schůze MOSD HK v Adalbertinu
 58. Oslava MDŽ
 59. Harmonie I.
 60. foto Ing. M.Kraus
 61. Zimní sportovní hry
 62. Kancelář MOSD v HK
 63. Gočárova tř. dočasný provoz
 64. Výroční členská schůze
 65. foto Jana Foukalová
 66. Senior klub v Náchodě
 67. Šachový klub seniorů
 68. foto Petr Věříš
 69. Ples seniorů 2017
 70. Adalbertinum 10.2.2017
 71. SENIORKLUB Harmonie Náchod
 72. Senioři v Královéhradeckém kraji
 73. Ing. V.Varmužová
 74. Statistický úřad.
 75. Výsledkové listiny
 76. Bohdana Hudská
 77. Literární kavárna Městské knihovny v HK
 78. další setkáníá 27.10.2017
 79. Zájezd do Třebíče
 80. nazilikasv. Prokopa
 81. ýidovský hřbitov
 82. foto p. Věříš
 83. pomoc seniorům s problémy s PC
 84. Konference Hradecké dny sociální péče
 85. Hidinový ajťák
 86. Filmový klub
 87. Šachisté-senioři u šachonvice
 88. ŘÍJEN 2017
 89. Výlet na Haamr na jezeře
 90. Senior klub - květen
 91. Nové Informační centrum i pro seniory
 92. Salon Královéhradecký
 93. Kamil Pavlásek
 94. Jazykové kurzy - angličtina
 95. foto P.Věříš
 96. Vánoční a novoroční přání od Petra Věříše
 97. Ples seniorů 2018
 98. Krajská rada SD ČR Infocentrum HK
 99. foto Čestmír Brandejs
 100. zdarma