ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE

Sice málo, ale pár z vás bylo včera, v úterý 28.března v kině Central, na zajímavém filmovém dokumentu o švédské stoleté blogerce. Možná jste někteří zůstali i na besedu po filmu,  o seniorských aktivitách naší MOSD HK, které přednesla publiku paní Marta Korčevová, pan Mgr. Kamil Pavlásek a moje maličkost. Pak jsme ještě chvíli seděli s manažerkou kina pí. Ilonou Máchovou a hledali další možnosti podpory naplnění volného času seniorů v našem městě, s využitím zajímavých prostor kina a jeho pestrých aktivit. Připomínám, že každé úterý dopoledne, od 10 hodin se pro seniory promítají fimy za poloviční vstupné, proti ceně běžných představení.

Více čtete v blogu zde : deduv-poskolnicek.webnode.cz/products/jeden-svet-v-kine-central/

A v terxtu našeho předsedy Ing.M.Krause : 

ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE ...

To byl název filmu uvedeného v Bio Central v úterý 28. 3. 2017 dopoledne v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. Příběh aktivní stoleté švédské seniorky nebyl ale to jediné, co mohli tentokrát diváci shlédnout. Na film totiž navázalo vystoupení tří aktivních členů hradecké městské organizace Svazu důchodců ČR.

Bývalý učitel Oldřich Suchoradský se podělil s publikem o své zkušenosti z účastí na školení hradeckých seniorů v oblasti počítačů a internetu. Prozradil na sebe, že i on, podobně jako švédská seniorka ve filmu, propadl blogu a také facebook využívá k pravidelným virtuálním diskusím se spolužáky i s celým rozvětveným příbuzenstvem. Spravuje také webové stránky městské organizace SDČR i rozsáhlou fotogalerii snímků z akcí důchodců.

Jaké akce senioři dělají, demonstrovala pak na několika fotografiích Marta Korčevová, vedoucí téměř padesátičlenného Klubu důchodců při Harmonii I na Benešově třídě. Diváci mohli shlédnout snímky z módní přehlídky či tanečního vystoupení seniorek „Námořnický bál“, nebo jak členky klubu zkoušely golf v Roudničce nebo pomáhaly při veřejných akcích pro děti na Moravském Předměstí – sever.

Do třetice pak vystoupil Mgr. Kamil Pavlásek, člen Sokola Hradec Králové a sportovní cvičitel děti i dospělých. Fotografie na plátně dokumentovaly jeho uměleckou činnost (kresby, řezby, keramika), loňskou výstavu v Salonu Královéhradeckém, ale hlavně jeho sportovní aktivity. Například organizování výletů se sokolskou mládeží, účast na krajských plaveckých závodech seniorů nebo pravidelné cyklistické výlety, které organizuje Sokol HK spolu se Svazem důchodců ČR.

Hezké úterní dopoledne skončilo pozváním do videokavárny z úst paní Ilony Machové, manažerky kina. Nad šálkem kávy byly zde domluveny další možné oblasti spolupráce kina Bio Central se Svazem důchodců ČR, Městskou organizací Hradec Králové.

 

Fotografie z celé akce jsou zde : www.zonerama.com/Link/Album/2831335 (foto Ing.M.Kraus a J.Štěpánek)

 

Olda Suchoradský