ZÁJEZD DO TŘEBÍČE

ZÁJEZD DO TŘEBÍČE

Dne 26.9. t.r. pořádala zájezdová komise Městského svazu důchodců zájezd do města, které má zapsány hned 3 památky v seznamu  UNESCO. Je to město
Třebíč, které se může pochlubit Židovskou čtvrtí, která je nejzachovalejší v celé Evropě. Dále  svou vyjímečnou bazilikou sv. Prokopa a konečně židovským
hřbitovem s téměř 3 000 zachovalými náhrobky. Je to druhý největší židovský hřbitov, po hřbitově v Izraeli. Výborné průvodkyně nám zasvěceným výkladem
přiblížily nejen život v židovské čtvrti, ale poučily nás i o  zvyklostech  a věcech týkajících se židovských svátků i běžného života této komunity. Rovněž v bazilice sv. Prokopa nás průvodkyně seznámila s historií tohoto místa a v bazilice upozornila na řadu zajímavostí a pamětihodností. Se zájezdem  byli účastníci spokojeni.

Text Pavlína Tomášková, fotografie Jana Foukalová  Další foto zde : www.zonerama.com/Link/Album/3771415