Z Á Ř Í 2 0 1 7

                      

Svaz důchodců ČR, p. s. v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc září

v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:

 

 

čtvrtek  7. 9. od 14 hod. „Tvorové dávných věků stále mezi námi“-pravda o dinosaurech,

                                           I .část dokumentárního  filmu;

                                          

čtvrtek 14. 9. od 14 hod. „TATRY VYSOKÉ A POLSKÉ“- o zážitcích z cesty bude vyprávět

                                           a promítne nám film p. Zdeněk Nývlt;

                                                                                                     

čtvrtek 21.9. od 14 hod. „Divotvorný hrnec“, filmové zpracování amerického muzikálu,

                                    /u nás známá adaptace divadelní hry Voskovce a Wericha;

 

  středa  27. 9.  Zájezd do Brna a okolí - odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplárnou, návrat asi ve 21.30 h.

                         Navštívíme zámek Slavkov, Památník Mohyla míru, podíváme se do kasemat na

                         Špilberku. Doplatek 250,- Kč /vstupné/. Na zpáteční cestě bude možnost večeře.                                                      

         

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců.

Na vaše návštěvy se těší členové výboru SDČR MO Náchod.

 

 

Odložené letní sportovní hry seniorů v Borohrádku se uskuteční 14. září t.r.

Skupina přihlášených účastníků pojede vlakem v 6.22 hod.,sraz na nádraží v Náchodě v 6.15 hod.

 

Účastníci wellness pobytu v Sezimově Ústí v termínu 25.2.- 4.3.2018 !  Uhraďte prosím zálohu

ve výši 50 % ceny do 18. září t.r. v klubovně Harmonie 2 /pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do 16 hod.,

nebo se ohlaste na tel. 775242562 A.Polákové.

 

 

Ve spolupráci s MěÚ Náchod se uskuteční měsíční kurz základních dovedností s počítačem,

který povede p. Jan Vinter v klubovně Harmonie 2  od 19. září – vždy v úterý od 13 do 15 hod.

Zájemci přihlaste se do 11. září v klubovně Harmonie 2 nebo na tel. 775242562 A. Polákové.