Výroční volební členská schůze

 

Městská organizace Svazu důchodců ČR v Hradci Králové zve své členy na výroční volební členskou schůzi, která se koná 

ve středu 22. 3. 2017 od 14.30 hodin ve velkém sále Adalbertina.

Na programu bude:

Zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulé tříleté období,

Diskuse, připomínky a návrhy pro další činnost naší organizace,

Volba nového výboru a revizní komise na další (nově) čtyřleté období,

Vystoupení hostů z Magistrátu HK, Krajské rady seniorů, případně i Krajského úřadu KHK,

Schválení usnesení na další volební období.

 

Své návrhy do volební a návrhové komise předkládejte na mosdhk@seznam.cz nebo osobně v úředních hodinách v kanceláři v Salonu Královéhradeckém. Vítáni jsou všichni, kdo by měli zájem pracovat ve výboru či komisích MOSDHK, nebo i jen občas pomáhat jako externí spolupracovníci.

Upozornění všem členům MOSDHK: Tato informace je pro každého člena pozvánkou. Individuálně poštou žádné další pozvánky nebudou zasílány. Těšíme se na vaši účast.

(red)