VÝBOR MOSD Hradec Králové

 
Staňková Ladislava předsedkyně
Rejchrt Stanislav 1. místopředseda
Ing. Kraus Marcel 2. místopředseda
Ing. Potměšilová Hana jednatelka
Žitná Irena hospodářka
Mauxová Jaroslava evidence členů
Jarkovská Hana vedoucí revizní komise
Kamenická Ladislava vedoucí kulturní komise
Zákravská Ivona vedoucí zájezdové komise
Čapková Jaroslava vedoucí rekreační komise
Vrkočová Vlasta vedoucí společenské komise
Langrová Eva vedoucí soc. zdrav. komise
Mgr.Hovorková Ludmila vedoucí tiskové komise
Poruba Miloslav počítače, internet
PhDr. Brandejs Čestmír  
Mgr. Trojanová Alena