SETKÁNÍ S PŘÁTELI Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VE SKŘIVANECH

SETKÁNÍ S PŘÁTELI Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VE SKŘIVANECH


 foto a text Čestmír Brandejs

Krajská rada Svazu důchodců ČR v Hradci Králové, vedená ing. Grohem, sdružuje nejaktivnější organizace východních Čech. Občas pořádáme výjezdní zasedání do jednotlivých míst, abychom tam poznali život nejen starší generace. Listopadové setkání se uskutečnilo z iniciativy předsedkyně Klubu důchodců ve Skřivanech, paní učitelky Hany Svobodové, v této nevelké obci s přibližně tisícovkou obyvatel nedaleko Nového Bydžova. Z iniciativy ing. M. Krause, předsedy Měst. organizace v Hradci Králové, se tohoto setkání zúčastnili i zástupci Slezského kraje ze severní Moravy.

Všichni jsme obdivovali, jak zajímavě dokáží lidé ve Skřivanech žít, jak pestrý a hodnotný program z vlastních zdrojů pro všechny zúčastněné připravili. Takové nadšence a organizátory mohou Skřivanským mnohá města a lokality ČR Skřivanským závidět. Zde jsou další fotky ze schůze i ze Skřivan.