SENIOŘI NA ROKOVÉM FESTIVALU

SENIOŘI NA ROKOVÉM FESTIVALU

Začátek prázdnin je v Hradci Králové již 23 let spojen s rokovým festivalem ROCK FOR PEOPLE. Místní si již zvykli, že v době kdy se město vylidní a většina kmenových obyvatel odjede na dovolenou či na prázdninové pobyty, nahradí je na několik dní desítky tisíc převážně mladých, hudby milovných návštěvníků. Letošní ročník se zvlášť vydařil. Počasím, složením více než stovky kapel i vysokou návštěvou.

    Nemám v úmyslu dělat festivalu propagaci, ale chci se s čtenáři podělit  o zážitek se zajímavou tradici, kterou před několika lety nabídl místním seniorům Magistrát města Hradce Králové. Šlo o možnost organizované návštěvy festivalu, včetně dopravy a servisu pro účastníky-seniory. Letos vybral magistrát vystoupení Big Bendu Kolín se zpěvákem Michalem Malátným. Účastníci z domu sociální péče Harmonie a Místní organizace svazu důchodců v HK se sešli před budovou, odkud je zvláštní autobus odvezl přímo na letiště, kde se festival konal. Jako jeden z účastníků jsem byl překvapen, jak se k nám pracovníci Magistrátu: Za všechny bych chtěl jmenovat p. Dr. Marka Šimlůnka, ved. soc. odboru Magistzrátu, všem kteří pomohli méně pohyblivým nastoupit do autobusu, cestou je informovali o průběhu odpoledne. Stejně dobrý pocit jsme měli po příjezdu na místo konání festivalu, kde jsme byli přijati se všemi poctami, jako VIP hosté. Dostali program a informace o festivalu. Pak nás hostesky dovedly k hlavnímu podiu, kde se koncert konal. Cestou jsme budili mezi účastníky zaplněného areálu velkou pozornost, protože převážně mladí lidé tam takovou skupinu dosud nepotkali. Byl nám vyhrazen zvláštní prostor před pódiem. Pořadatelé zajistili lavičky, dostatek tekutin a kloboučky, protože v té době slunce nepříjemně silně pálilo. Koncert se nám líbil. Melodie, které tu zazněly,  nám připomněly naše mládí. Po koncertě přišel pan Malátný mezi nás a bez přemlouvání se s námi rád   vyfotografoval. Pak jsme měli ještě hodinku u na prohlídku areálu a v podvečer jsme se v pořádku vrátili zpátky do města.

 Myslím si, že akce určitě přispěla k propojení generací. Mladí se přesvědčili, že jejich hudba může být zajímavá i pro starší generaci. A my jsme pochopili, že pověsti o tom co se v areálu všechno děje a že je třeba se mladých účastníků obávat a na dny festivalu raději prchat z města, jsou do značné míry přehnané.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chtěl bych vyjádřit za nás za všechny poděkováno za péči, která nám v přípravě a účasti na festivalu ROCK FOR PEOPLE byla věnována. Určitě se rádi zúčastníme i dalšího ročníku, pokud nám bude nabídka znovu adresována.

Oldřich Suchoradský, Hradec Králové

Další foto jsou ZDE : www.zonerama.com/Link/Album/3321609

 Video z festivalu : hkhit.org/Reportaze/Kultura/Rock-for-People-rozdunel-Hradec--tancili-i-seniori.aspx