ŠACHISTÉ-SENIOŘI se podruhé sešli ....

ŠACHISTÉ-SENIOŘI se podruhé sešli ....

V Městské knihovně v Hradci Králové se poslední pátek v měsíci září sešli již podruhé senioři - šachisté. Potěšující je, že proti prvnímu setkání se jejich počet zdvojnásobil a že poprvé přišly i dámy - šachistky. Setkání oživila přítomnost Ing. Jiřího Bielavského z hradeckého šachového oddílu ORETEX, který převzal nad setkáními záštitu. Po krátkém uvítání a představení se po více než 2 hodiny odbývaly napínavé souboje na šachovnicích.  Další zájemci si vyslechli cenné rady patrona p. Bielavského, který je provedl taji šachových léček a finest. Přítomní b yli spokojeni a dohodli se na dalším setkání  27.října od 10 hodin. 

Foto O.Suchoradský