2018 02 04 Propagace zimního otužování Ing. Jiřím Kuřinou v Harmonii II.

2018 02 04 Propagace zimního otužování Ing. Jiřím Kuřinou v Harmonii II.

Přestože je sociálně zdravotní problematika pro naši věkovou skupinu velmi potřebná a práce vedoucí komise Heleny Růžičkové je příkladná, je zájem ze strany veřejnosti v průměru nižší. V lednu vyprávěl o přínosu včel a medu pro přírodu a naše zdraví ing. Kupka a přítomní si mohli zakoupit zaručeně kvalitní med.

         V únoru se nás snažil přesvědčit ing. Jiří Kuřina o přínosu zimního plavání a otužování pro naše zdraví. Jsme sice plní dobré vůle, ale asi jen málokdo z nás bude mít odvahu se do toho systematičtěji pustit. Ing. Kuřina se tomuto fenoménu věnuje již asi 10 let, kdy tak v průměru 2-3x týdně plave po celý rok, zvláště pak od podzimu do jara, ve vodách Orlice. S otužováním je prý záhodno začít koncem léta a pak pokračovat bez ohledu na počasí. Zimní otužilecká sezóna začíná obvykle v říjnu a pokračuje pak do dubna. O každém víkendu jsou po celé ČR i v zahraničí závody, kterých se „skalní“ otužilci zúčastňují. Není nutno vítězit na čas, důležité je se zúčastnit. Ing. Kuřina dosáhl již i mezinárodních tříd a uznání.

PhDr.Čestrmír Brandejs, Další foto z přednášky zde: www.zonerama.com/Link/Album/4107662