2018 01 23 Prof. Josef DONÁT besedoval v Café Pessoa o cestovateli Dr. E.HOLUBOVI

MUDr. Josef Donát, jedna z  osobností medicíny, přednášel v Café Pessoa o svém předchůdci MUDr. Emilu Holubovi, legendárním cestovali na konci 19. století.  

Příjemná společnost v kavárně byla vhodným publikem k popisu dvou cest, které pan prof. Donát absolvoval po stopách cest Dr. Emila Holuba do nitra Afriky. Vydal se tam hledat stopy po dramatických událostech, které tehdy zažil a které popsal ve svých cestopisech. Samozřejmě, že po více než 130 letech od těchto událostí, tam mnoho stop jeho působení již nenašel. Přesto jsou jeho vzpomínky velmi živé a stále aktuální. Vyplynul z nich vřelý vztah, který pan prof. Donát k tomuto člověku a jeho životu chová, jak obdivuje jeho pracovitost, sběratelskou erudici, cestovatelské nadání a velkou odvahu, kterou tímto dobrodružným cestováním projevil. Vzpomínky se mu staly příležitostí podrobit kritice náš stát a jeho instituce, které Dr. E. Holub v obtížných podmínkách osvědčil. Vyzdvihl jeho vlastenectví, když sbírky získané během cest po návratu rozdal muzeím a školám k naučným účelům. Prof. Donát navštívil tamní Livingtonovo muzeum a přesvědčil se o vztahu jeho domoviny - Skotska, které muzeum v  Africe zřídilo, na rozdíl od našeho státu, který se nedokázal o památku našeho cestovatele nijak postarat. Sám při své druhé cestě předal muzeu Holubovu bustu, vytvořenou americkou sochařkou, podle jeho posmrtné masky.

Africký večer s přednáškou a obrazovou prezentací ze života a z cest cestovatele Dr. Emila Holuba v Zambii, Zimbabwe a Botswaně na základě vlastních poznatků a zážitků přednášejícího hosta, získaných nejen na cestách po stopách velkého českého cestovatele a vlastence.   Byl spojen s ochutnávkou afrického sladkého nápoje a moučníku, připravenou obsluhou kavárny Café Pessoa. Setkání se stalo pro přítomné nejen připomínkou života obou lékařů, nadšených obdivovatelů africké přírody a způsobu života tamních obyvatel, který se za dobu mezi oběma návštěvami na africkém kontinentu významně proměnil. Výklad, doprovázený promítáním obrázků ze života Dr. Emila Holuba a z obou návštěv Prof. J. Donáta jen podtrhly hluboký dojem zajímavého večera, oslavujícího našeho slavného, ale nedoceněného rodáka z nedalekých Holic.

Další fotografie : www.zonerama.com/Link/Album/4064295

Zaznamenal Olda Suchoradský