POPELČIN ZÁMEK V MORITZBURGU (foto J.Foukalová)

 Exteriér tohoto zámku je známý z filmu "Tři oříšky pro Popelku. Je tam scéna, jak k němu Popelka jede na koni, podívat se na ples a dívá oknem Tam ztratila střevíček (ten tam, ale větší, mají na schodě). Vnitřní interiéry byly prý filmovány v českém zámku, asi v Červené Lhotě. Vnitřní zařízení zámku Moritzburg, které jsme si mohli prohlédnout dokonce bez průvodce, takže jsme nemuseli pospíchat, má největší sbírku paroží v Evropě. Zdi místností jsou obložené koženými tapetami a na zdech je množství obrazů. Nejzajímavější je pokoj, kde je postel ozdobená 2 miliony peříček z exotického ptactva. Údajně je to práce otroků pro mexického krále, pozdějšího španělského krále, který tuto vzácnost věnoval tehdejšímu majiteli zámku Moritzburg Augustu Silnému. Ten se stal nejen  kurfiřtem saským, ale též  králem polským.

Text P.Tomášková, foto J.Foukalová

Další foto zde : www.zonerama.com/Link/Album/2981965