2017-01-01 Plán činnosti na rok 2017

Výroční členská schůze se bude konat ve čtvrtek 23. března 2017 od 14.30 hod.

Od 14 hod. budou vyřizovány přihlášky nových členů a vybírány členské příspěvky.

Na programu: zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2016, rozpočet a program akcí na rok 2017, možnost rekreací SD ČR. Společné setkání si prodloužíme taneční zábavou v restauraci Reduta.

Plánované akce v průběhu roku

 

 16. února    Zimní sportovní hry seniorů v Nové Pace – organizuje MO SD  v Nové Pace

                     pod záštitou KR SD ČR. Zájemci přihlaste se do 12.1. v klubovně Harmonie 2.

 

 12.dubna   ZÁJEZD  KOUŘIMSKO  s programem: Kolín-centrum, Kouřim-skanzen,

                     Radim-zámek, památník Bitvy u Lipan, Kopičák-možnost večeře.

                     Odjezd v 6 h. z ul. Za Teplárnou, přibližný návrat ve 20 hod. Záloha pro členy SD                                                                                                                                                                                                                                                     je 300,- Kč. Doplatek na vstupy bude vybírán v autobusu.

 

19.května   Zájezd MO SD ČR pro své členy na pozvání klubu Promyk z Klodzka

                   do botanické zahrady ve Wojslawicích - odpoledne se zábavou a opékáním

                    na společném setkání seniorů z Náchoda a Klodzka.

 

  7. června  Letní sportovní hry seniorů v Borohrádku – organizuje klub důchodců

                    pod záštitou KR SD ČR. Naši členové  se také přihlásí do soutěží.

 

 21. června  Tajný výlet -/budou-li zájemci před prázdninami/, odj. v 8 h. z ul. Za Teplárnou,

                     návrat do 19 hod. Dopoledne za poznáním, odpoledne za zábavou s občerstvením.

                     Cena zájezdu pro členy SD je 350,- Kč /doprava, vstupy a oběd/.

                                                                    

  27. září     ZÁJEZD do Brna a okolí  s programem: Rájec-Jestřebí-zámek, Slavkov u Brna

                    -mohyla, Brno-kasematy na Špilberku, v Lipůvce možnost večeře.                    

                       Odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplárnou, návrat do 20.hod.. Pro členy SD záloha Kč 300,-.

                         Doplatek na vstupy uvedený na přihláškách bude vybrán na trase zájezdu.

 

 Přihlášky na zájezdy se zálohou budou přijímány v klubovně Harmonie II  od  2. března do  8.června

 /pondělí a čtvrtek od 15.30 do 16 hod..  Pro ostatní účastníky zájezdů je záloha o 50 Kč vyšší.

                                      

23. listopadu  Cecilská zábava, kde si můžete s námi zazpívat a zatančit s hudbou „FRČÍ“

                      pana Františka Čížka. Místo konání bude uvedeno na pozvánce.

 

28. prosince  Silvestrovská zábava v klubovně Harmonie 2,  s hudbou pana Františka Čížka

                      „FRČÍ“. Program a občerstvení bude zajištěno.                      

                                                                    

Naše programy jsou pro všechny seniory,  proto sledujte pozorně vývěsky u býv. Tepny  

a v podloubí radnice, Náchodský zpravodaj i  ECHO, kde budete podrobně informováni o dalších programech v SENIOR-KLUBU, neboť budeme pokračovat v našich pravidelných čtvrtečních setkáních v klubovně Harmonie II, Rybářská  1819 v Náchodě.

Dále pokračuje kroužek výuky angličtiny pro pokročilé.

Schůze výboru SD ČR se budou konat vždy první úterý v měsíci v místnosti SENIOR KLUBU

budovy Harmonie II, kdy také můžete za námi přijít se svými požadavky na Svaz důchodců

/rekreace SD, wellness pobyty…/. Vaše záležitosti vyřídíme také každý čtvrtek odpoledne

v klubovně /15.30-16hod./,  nebo na tel. 775242562 po 19.hod. - A.Poláková.