Návštěva u SČR - Frýdek-Místek

Návštěva u SČR - Frýdek-Místek

Důchodcovské organizace v Královéhradeckém kraji úzce spolupracují. Příkladem bylo zorganizování zájezdu 53 seniorů 10. a 11. 4. 2018 na „Přátelské setkání“ členů organizace Senioři ČR (dříve Svaz důchodců ČR) – Frýdek-Místek.

Zúčastnili se ho členové výboru královéhradecké organizace Senioři ČR, která akci organizovala, dále členové výboru Krajské organizace Senioři ČR v čele s místopředsedou J. Staňkem a zástupci dalších seniorských organizací zastřešených Krajskou Radou seniorů ČR v Královéhradeckém kraji, která akci z velké části financovala. Větší a důležitější část výpravy pak tvořily dvě taneční skupiny důchodců. Byli to členové Sokola z Hradce Králové a skupina Sestry Chalupovy z nedaleké Skalice. Jim patřila totiž ve Frýdku-Místku hlavní část programu. 

Sokolové a Sokolky se netradičně prezentovali country tanci, Sestry Chalupovy přivezly svou taneční módní přehlídku „Elegance 1. republiky“. O přestávkách na výměnu kostýmů se u mikrofonu vystřídali předseda místní organizace seniorů Dalibor Kališ, náměstek primátora statutárního města Frýdek-Místek Richard Žabka, předseda královéhradecké organizace seniorů Marcel Kraus a předsedkyně Krajské Rady seniorů ČR Královéhradeckého kraje Růžena Ryglová. Diváky v sále pozdravila i Hana Svobodová ze Skřivan, která spolu s D. Kališem vyhrála v roce 2015 celostátní soutěž „Senior/seniorka roku“. Devadesátiminutový program měl spád i vtip a na tři stovky diváků ve zcela naplněném sále nešetřily potleskem.

Hostitelská organizace Senioři ČR – Frýdek Místek se pak hostům ze severovýchodu Čech odvděčila prohlídkou města, při které jsme viděli i staveniště budoucího centra seniorů. Pokračovalo se večerním posezením v restauraci Carbon s hudbou, zpěvem a tancem. Pro následující den měl předseda D. Kališ s několika spolupracovníky pro hosty připraven výlet na zámek Kunín, kde byli všichni nadšeni nezvykle zasvěceným výkladem místních průvodců. Pak se pokračovalo v N. Jičíně prohlídkou expozice „Generál Laudon“ a návštěvou Muzea klobouků, což ocenily zejména ženy, které tvořily většinu výpravy.

Při odpoledním loučení frýdecko-místeckých hostitelů s hosty z Královéhradeckého kraje padala z obou stran slova chvály a díků, stejně tak přání, aby se podobná akce zase někdy uskutečnila.

Fotografie, které dokreslují atmosféru obou dnů najdete ve FOTOGALERII.

(mk)