MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY RADY SENIORŮ ČR V PLZNI (Foto B. Obstová a J. Tenglerová)

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY RADY SENIORŮ ČR V PLZNI (Foto B. Obstová a J. Tenglerová)

Zpráva z mezinárodních sportovních her seniorů v Plzni 10. – 13. 7. 2017, které organizovala Rada seniorů ČR

Účast za Královéhradecký kraj byla následující:

Společné družstvo Svazu důchodců HK a města Borohrádku: Iva Syrovátková, Jaroslava Tenglerová, Jaroslav Rohlena, Václav Zábranský za HK. Za Borohrádek Vlasta Koldinská (vedoucí výpravy), Anna Soboňová (kapitánka), Helena Němcová, Alena Horníčková, Eva Bartischová (foto níže).

Český svaz žen HK byl druhým družstvem z našeho kraje. Závodil v sestavě Ing. Evžen Petrák, Věra Petráková, Eva Doušová (kapitánka), Anežka Jarošová, Marcela Váňová, Blanka Obstová, Miloslava Bobková, Milada Novotná, Valérie Lukášová (vedoucí výpravy).

Za Krajskou radu seniorů našeho kraje byla přítomná Růžena Ryglová - předsedkyně KRS HK.

Celkem se zúčastnilo 20 smíšených družstev s převahou žen. Z toho dvě za Jednotu svazu dochodcov ze Slovenska, jedno z Polska (Opole), jedno z Maďarska a jedno z Německa (Řezno).

Všichni účastníci spali v několikapatrové budově Domova mládeže. Pro dva dvoulůžkové pokoje vždy jedno příslušenství (WC + koupelna). Jediná lednička v přízemí. Tam také společenská místnost s TV a herna na stolní tenis, kterou jsme využili.

Stravování bylo slušné v jídelně cca 400 m vzdálené. Podle některých účastníků snad horší než v Praze v roce 2016.

Nástěnka, která reprezentovala náš kraj, obsahovala po dvou fotografiích ze zimních her v Nové Pace, plaveckých závodů v HK, jarní cyklostezky 2017 v hradeckých lesích a letních her ve Skřívanech a Borohrádku. Skupina z Borohrádku umístila také několik fotografií především ze svých výletů.

Zahájení se konalo na velkém atletickém stadionu vzdáleném asi 500 m. Protože pršelo, konalo se improvizovaně pod zastřešenou tribunou bez nástupu družstev. Náš transparent měl nápis Svaz důchodců, Borohrádek, Královéhradecký kraj.

Soutěže se konaly ve dvou sousedících tělocvičnách: 7 disciplín - hod kroužky, střelba golfovým míčkem, střelba hokejkou, hod šipkami, hod basketbalovým míčem, hod granátem, běh s tenisovým míčkem na raketě.

Po obědě již nepršelo, takže se běh na 60 resp. 40 m a transport břemene na kolečku konaly na venkovním stadionu. Střelba ze vzduchovky byla zrušena, místo bylo zaplavené vodou.

Prohlídky plzeňských zajímavostí - Na naše družstvo vyšla exkurze do divadla Moving station, do dvou Loosových interiérů a do Plzeňského Prazdroje. Vše velmi zajímavé.

Vyhlášení výsledků bylo velmi dlouhé, skončilo asi ve 22 hodin. Pak následoval společenský večer s rautem a tancem při živé hudbě do 24 hodin.

Jako jednotlivci jsme získali jen tři medaile: muži 70+ stříbrnou za hod basketbalovým míčem a bronzovou za hod granátem a ženy 60+ bronzová medaile za hod granátem. Přestože jsme ve střelbě hokejkou v kategorii ženy 60+ a muži 70+ docílili maximální možný počet zásahů (t. j. 3 resp. 3), nezískali jsme medaili kvůli nižšímu věku než stejně úspěšné soupeřky a soupeři. Jedna žena a jeden muž našeho družstva se při soutěži lehce zranili (natažený stehenní sval), takže nemohli podat maximální výkon a v jednom případě museli jednu disciplínu dokonce vynechat.

V celkovém hodnocení družstev jsme obsadili předposlední 19. místo s 30 body. Za námi skončilo družstvo ČSSD Plzeň (20 bodů), těsně před námi družstvo Českého svazu žen KH kraje (32 bodů). Těsné byly výsledky i družstev na 16. a 17. místě (38 resp. 33 bodů).

V celkovém hodnocení jednotlivců skončil náš jeden muž na 5. místě (14 bodů), druhý na 12. místě (6 bodů), jedna žena na 9. místě (10 bodů). Za hod granátem však nebyly našim třem ženám zapsány body za 8 a 7 a 7 zásahů, t. j. 3 + 1 + 1 bod. Viz příloha. Vždyť jedna získala dokonce bronzovou medaili!  Při správném zápisu bodů bychom získali celkem 35 bodů a tím 17. místo. Ale ani to není žádný zázrak.

Body získali: Rohlena 14, Tenglerová 10, Zábranský 6 = celkem 30 + ženy z Borohrádku, jejichž body nebyly připsány: Horníčková 3, Bartischová 1, Němcová 1 = 5. Správně měl být tedy náš výsledek 35 bodů. Měli bychom tedy oficiálně požádat o opravu výsledků.

Družstvo Českého svazu žen HK získalo 2 medaile, 1. místo ve střelbě na malou branku získala paní Míloslava Bobková, A. Jarošová vybojovala 3. místo v šipkách.  V umístění družstev skončil ČSŽ HK na 18. místě.

Návrh pro příští sportovní hry seniorů

které v roce 2018 budou buď v Plzni nebo Českých Budějovicích.

1.         Zvážit zda by se neměla zavést také kategorie žen a mužů 80+, protože v kategorii 70+ startovalo několik žen a mužů starších než 80 let a tudíž i o 10 let starších než jejích soupeři.

2.         Výběr do družstva KH kraje na příští sportovní hry provést s ohledem na sportovní výkonnost například při krajských hrách seniorů. Připomínám, že v roce 2015 skončil KH kraj na 3. místě, v roce 2016 na 5. místě!

3.         Protože přihlášená družstva jsou známa v dostatečném předstihu, mohla by hudební skupina zařadit do svého repertoáru alespoň jednu skladbu, která je známa zahraničním družstvům. Tedy i slovenské, maďarské a polské skladby.

4.         Věnovat větší pozornost měření času a přepisu získaných bodů do celkových tabulek, zde se cítíme poškozeni.

Zpracoval Jaroslav Rohlena (doplněno příspěvky A. Jarošové a V. Lukášové)

Další fotografie uvidíte kliknutím na tento odkaz https://www.zonerama.com/FotogalerieMOSDHK/391361

a na stránce webu Rady seniorů ČR :  www.rscr.cz/2017/07/