L E D E N 2 0 1 8

                                   L  E  D  E  N      2 0 1 8

 

 

Svaz důchodců ČR, p. s. v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc leden

v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:

 

 

čtvrtek  4. 1. od 14 hod. „Vítejte v mém světě“ – André Rieu s orchestrem J.Strausse,

                                           II.část /Tv interview a koncert pro britské turisty v Maastrichtu;

                                        

čtvrtek 11. 1. od 14 hod. „ISLAND“ – II. část, snímky nám přijde promítnout a

                                            bude vyprávět o životě na severu  p.  Jiří  Hubka;

                                                                                                     

čtvrtek 18. 1. od 14 hod.  Beseda na téma  „Mezilidské vztahy“, na kterou mezi nás

                                           přijde p.  Josef  Vít;

 

čtvrtek 25. 1. od 14 hod. „Novinky ve stomatologii“, přednášku si pro nás

                                          připravila a na dotazy odpoví p. MUDr. Svatava Olšarová.

 

        

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců.

Na vaše návštěvy se těší členové výboru SDČR MO Náchod.

 

Kroužek angličtiny pro pokročilé začíná 8. ledna a kroužek angličtiny pro začátečníky 10.ledna

od 14 hod.

Členské příspěvky na r. 2018 přijďte zaplatit v lednu od 15.30 do 16 h. v klubovně Harmonie 2,

vždy v pondělí nebo ve čtvrtek.

Účastníci wellness pobytu v Piešťanech-Banka zaplatí zálohu Kč 1000,- do 15. ledna 2018.                 

Účastníci wellness pobytu v Sezimově Ústí zaplatí doplatek Kč 2700,- do 25. ledna 2018.

v klubovně Harmonie 2  p. A. Polákové  /informace na tel. 775242562/