Krajské plavecké závody seniorů 5. 11. 2016

Krajské plavecké závody seniorů 5. 11. 2016

V letošním roce se naše MO SD Hradec Králové zapojila aktivně do organizace 3. Plaveckých závodů seniorů Královéhradeckého kraje, a to za vydatné metodické pomoci paní Hany Svobodové ze Skřivan a za finanční pomoci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Skupina děvčat ve složení  pí. Trojanová, Horáková, Tenglerová a Paštová vytvořila rychle perfektně fungující tým pro prezenci soutěžících, rozhodčích a hostů. 

Ostatní děvčata se zapojila do organizace  soutěžících u bazénu. Helena Růžičková  se cítila mezi studenty -  rozhodčími jak ryba ve vodě a s přehledem zvládala přesun výsledků  jednotlivých disciplín  od rozhodčích k hodnotitelům. U stolku v rohu bazénu členové hodnotitelského týmu pí. Schulze,  Štěpánková a ing. Groh  prováděli vyhodnocení jednotlivých disciplín a zhotovení diplomů. Paní RNDr. Karasová spolehlivě přepisovala výsledné časy  do startovních listin, aby všichni soutěžící byli včas informováni o svých  výkonech.  Přestože bylo vše od .Hany Svobodové pečlivě připraveno, někdy  nastal i zádrhel při startu (když došlo ke změnám startujících),  ale to zkušení startéři zvládli s přehledem.  Program sportovního dne  ukončilo  předání diplomů a  po 14-té hodině bazén ztichl.


Do organizačního týmu musím zahrnout i pí. Pechovou, kterou teprve teď  následně čeká  finanční  vyhodnocení

Děkuji všem kolegyním a kolegům  za nezištnou  pomoc, za to že obětovali svůj volný čas ve prospěch seniorských hrátek  a přispěli tak ke zdárnému průběhu sportovního dopoledne.

Bohdana Hudská 

Více fotografií zde. (Fotil J. Štěpánek)

P.S. Kromě náměstkyně primátora paní  PhDr. R. Liškové a ředitelky Správy nemovitostí HK paní Ing. J. Bernhardové u toho byla také Hradecká internetová televize. Zde je reportáž