K V Ě T E N 2 0 1 5

                  

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc květen

v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:

 

čtvrtek  7.5. od 14 hod.  „Život savců – příběh o přežití“, dokumentární film o skupině

                                           jedlíků rostlin  promítne  Anna Poláková;

                                                  

čtvrtek  14.5. od 14 hod. „Besídka dětí ze ZŠ Babí“,  kterou si pro nás připravily,

                                           již tradičně ke svátku matek, pod vedením p.učitelky Čejchanové;

                   

čtvrtek  21.5. od 14 hod. „Madla zpívá Evropě“, film pro pamětníky promítne

                                            Anna Poláková;    

 

čtvrtek  28.5. ve 14.30 začne „odpoledne s písničkami“ a zahrát nám přijde

                                             p. Roušarová s rodinou. Přijďte se pobavit i zazpívat.