CYKLOTURISTIKA ZÍSKÁVÁ MEZI SENIORY NA OBLIBĚ

Na jaře letošního roku byla při MOSD ustavena sportovní komise a zcela nově její sekce cykloturistiky. Ta se hned od počátku své existence pustila do aktivní činnosti. Cílem cykloturistické sezóny 2016 se stalo téma „Na kole okolo Hradce“.

Nová sportovní aktivita se stala pro seniory zajímavá a tak v současné době je zaregistrováno 49 účastníků a zájemců o pravidelnou cyklistickou činnost.

 

Její základní charakteristikou je, že jde o rekreační cykloturistiku s náročností přiměřenou věku a zdatnosti členů. Jejím cílem je pravidelné posilování fyzické a psychické zdatnosti účastníků současně s vlastivědným poznáváním okolí Hradce Králové a to na základě dobrého kamarádského kolektivu, jehož cílem je společný zájmový cíl. Cyklistické výlety se konají vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 10 hodin z různého a předem stanoveného místa startu s ohledem na trasu cesty. Doporučeníhodné je dobré cyklistické vybavení a výstroj a to podle počasí a délky trasy. K charakteristice však patří i upozornění, že každý účastník jede na vlastní zodpovědnost.

 

První výlet se konal již 24. března a do konce 1. pololetí jich bude uspořádáno celkem sedm. Vyvrcholením tohoto pololetí pak budou celodenní výlety, a to „Okruh bojištěm bitvy 1866“ k připomenutí 150. výročí této historické události a cyklovýlet z „Hradce na Kuks a zpět“ za vlastivědou a výtvarným uměním této významné památky.

  

Pozvánky na cyklovýlety jsou pravidelně zveřejňovány ve vitrině MOSD (vedle lékárny Galenus v Mánesově ul.), neboť jsou určeny a otevřeny široké seniorské veřejnosti. Další informace včetně fotodokumentace z akcí jsou zveřejňovány na vlastních webových stránkách www.senior-cyklo.webnode.cz  (naše výlety).

 

A tak šťastnou cestu a sílu do pedálů!

Mgr. Jaroslav Novák, ved. cykloturistiky