BŘEZEN 2016

 

 

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc březen

v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:

 

čtvrtek   3.3. od 14 hod. „CHILE – oknem autobusu“ ,  film promítne a bude vyprávět

                                           o svých zážitcích  p. Zdeněk Nývlt;

 

čtvrtek 10.3. od 14 hod. „ ETIOPIE – země dětí a kávy“ , nejen o své práci nám budou

                                            vyprávět p. Magdaléna Švábová a p. Viktor Glier;

 

čtvrtek 17.3.  bude výroční členská schůze MO SD od 14.30 v restauraci ODAS,

                 Karlovo nám. v Náchodě /od 14h. budou vyřizovány příspěvkové známky,

                    legitimace a přihlášky nových členů.

                    Na programu: zprávy o hospodaření, rozpočtu, informace o činnosti a program      

                 akcí na letošní rok, rekreace SD ČR. V programu vystoupí Mgr.KamilaSýkorová                                 

                 z Občanského poradenského střediska z Hradce Králové se svoji přednáškou.         

                    Společné setkání si prodloužíme s pěknou hudbou - zahrají nám “Roušarovci“.

                 Občerstvení bude zajištěno.

                                        

Středa  23.3. od 14 hod. „Malé prázdniny v  Římě“, film pro nás připravil a promítne

                                             p. Vlastimil Čejp;

 

 čtvrtek 31.3. od 14 hod. „OLOMOUCKO“ , film z několikadenního zájezdu KVD připravil

                                            a promítne p. Miloslav Hlaváč.

                                           

                                      

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců.

Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

 

Poznámka: zájemci o naše zájezdy- přihlášky a zálohy budou přijímány v klubovně Harmonie 2

vždy v pondělí a čtvrtek po programu od 15.30 do 16 hod. Změna pro tajný výlet - cena zájezdu

celkem je 350,- Kč /doprava, oběd a vstupy/ bude vybírána s přihláškou.  

 Zájemci o rekreace SD – přehled nabídek a informace jsou zde ve stejnou dobu.