2015-01 Návštěva u polských sousedů

Členové výboru MO SD v Náchodě na pozvání přátel ze sousedního lázeňského města v Polsku Kudowy Zdroju v restauraci Kosmiczna, kde se každý rok na začátku ledna koná „Svátek oplatek“- tj. jejich tradice v novoročním přání. Se Zwazkem emerytow v Kudowie

máme již několikaletou spolupráci a tohoto setkání, se starostou i s knězem, se  pravidelně účastníme. Polští důchodci na oplátku jezdí na některé programy k nám do klubovny Harmonie 2 v Náchodě a to příští společné setkání bude 28.května – rádi si zazpíváme.

Anna Poláková