2015-06-03 Výlet na sportovní hry do Skřivan

2015-06-03 Výlet na sportovní hry do Skřivan

Nápad navšívit letní sportovní hry se zrodil v únoru, když pan Štěpánek promítal v klubovně fotky z minulých her. Slovo dalo slovo, objednal se mikrobus a 17 členek klubu plus Toníček si zajeli do Skřivan. Krátce koukli na běh v bazénu a dlouze poseděli u občerstvení, které jako hosté dostali. Také si vyslechli pár slov od S. Groha - předsedy Krajské rady SDČR Královéhradeckého kraje.

Náš fotograf pan Štěpánek a Marta Korčevová těsně před vyhlašováním vítězů jednotlivých disciplín.