MO Náchod

Výbor a revizní komise

Anna Poláková          předsedkyně        tel.775242562. e-mail: anna.polakova atlas.cz

Ladislav Orban                místopředseda  Jaroslava Čejchanová     hospodářka

Jana Rösnerová               revizní komise  Miluše Čtvrtečková         revizní komise

Eva Žídková, ing.              revizní komise  Miloslav Hlaváč                kulturní ref.

František Čížek                 kulturní ref.     Nývltová Věra                   členka

Railová Miroslava             členka             Taufmanová Zdena          členka

Kulhánková Marie            členka              Dohalská Vlasta                členka     

Habrová Miloslava           členka

Celkový počet členů v organizaci je 153

Sídlo organizace je na adrese:  Rybářská 1819, 547 01 Náchod, které je také místem schůzek.

Výbor se schází každé první úterý v měsíci. Programy pro zájemce jsou zde v klubovně každý čtvrtek odpoledne od 14 hod., kde pro naše návštěvníky zajišťujeme i občerstvení. 

Nejzajímavější uskutečněné akce

2015-01 Návštěva u polských sousedů

Členové výboru MO SD v Náchodě na pozvání přátel ze sousedního lázeňského města v Polsku Kudowy Zdroju v restauraci Kosmiczna, kde se každý rok na začátku ledna koná „Svátek oplatek“- tj. jejich tradice v novoročním přání. Se Zwazkem emerytow v Kudowie máme již...

Připravujeme

2017-01-01 Plán činnosti na rok 2017

Výroční členská schůze se bude konat ve čtvrtek 23. března 2017 od 14.30 hod. Od 14 hod. budou vyřizovány přihlášky nových členů a vybírány členské příspěvky. Na programu: zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2016, rozpočet a program akcí na rok 2017, možnost rekreací SD ČR. Společné setkání...