Klub důchodců Skřivany

 
Krajská rada Svazu důchodců ČR v Hradci Králové, vedená ing. Grohem, sdružuje nejaktivnější organizace východních Čech. Občas pořádáme výjezdní zasedání do jednotlivých míst, abychom tam poznali život nejen starší generace. Listopadové setkání se uskutečnilo z iniciativy předsedkyně Klubu důchodců ve Skřivanech, paní učitelky Hany Svobodové, v této nevelké obci s přibližně tisícovkou obyvatel nedaleko Nového Bydžova. Z iniciativy ing. Krause, předsedy Měst. organizace v Hradci Králové, se tohoto setkání zúčastnili i zástupci Slezského kraje ze severní Moravy.

Všichni jsme obdivovali, jak zajímavě dokáží lidé ve Skřivanech žít, jak pestrý a hodnotný program z vlastních zdrojů pro všechny zúčastněné připravili. Takové nadšence a organizátory mohou Skřivanským mnohá města a lokality ČR Skřivanským závidět.
TEXT A FOTO : Č. Brandejs