Informace o nás

   Městská organizace Senioři ČR v Hradci Králové je jako pobočný spolek součástí spolku Senioři ČR a sdružuje lidi bez rozdílu národnosti, původu, politického přesvědčení a náboženského vyznání.

   Cílem naší práce je podpora aktivního, důstojného a spokojeného stárnutí lidí v důchodovém věku, včetně seberealizace, a to zejména účastí na kulturním a společenském životě, na vzdělávání, ale i na sportovních akcích.

   Pro naše členy organizujeme návštěvy divadel a koncertů, poznávací autobusové i pěší turistické výlety, rekreační pobyty (i zahraniční), dále přednášky s nejrůznější tématikou a také společenské i sportovní akce. Vydáváme také čtyřikrát ročně Královehradecký zpravodaj seniorů.

   Výbor SČR – HK se schází každé první úterý v měsíci od 13.00 hodin, jednotlivé komise podle svého zaměření  každé pondělí až čtvrtek od 8.30 hodin.

   Naše členská základna čítá trvale přes 1500 členů a patří mezi největší v ČR.

Každý zájemce o členství se může přihlásit podáním přihlášky, zaplacením 10,- Kč za průkaz a ročního příspěvku 50,- Kč.

   Pokud máte chuť  i nadále aktivně žít, neztrácet zájem o dění  kolem sebe, o kulturu, sport a jiné aktivity, nebo přispět svými zkušenostmi či dovednostmi, pak přijďte mezi nás. Můžete se nejen zúčastňovat všech pořádaných akcí, ale také, pokud budete mít zájem, se může  podílet i na přípravě a realizaci některých z nich.