Informace o nás

Jsme seniorský spolek, který se zabývá smysluplným naplněním života.   

   Naše Městská organizace Senioři ČR v Hradci Králové je jako pobočný spolek součástí spolku Senioři ČR a sdružuje lidi bez rozdílu národnosti, původu, politického přesvědčení a náboženského vyznání. Zároveň jsme členy Rady senirů ČR.

   Hlavním cílem naší práce je podpora aktivního, důstojného a spokojeného stárnutí lidí v důchodovém věku, včetně seberealizace, a to zejména účastí na kulturním a společenském životě, na vzdělávání, ale i na sportovních akcích. Pro naše členy organizujeme návštěvy divadel a koncertů, poznávací autobusové i pěší turistické výlety, rekreační pobyty (i zahraniční), dále přednášky s nejrůznější tématikou a také společenské i sportovní akce. 

   Dalším cílem je ve spolupráci s komisemi místní samosprávy v jednotlivých částech Hradce Králové organizovat drobné akce pro všechny generace a zapojovat tím naše členy do společenského života v místě bydliště.

   Vydáváme čtyřikrát ročně Královehradecký zpravodaj seniorů, naše krátké filmy se pravidelně promítají v Bio Central a spolupracujeme také s Českým rozhlasem Hradec Králové i týdeníkem Radnice.

   Výbor SČR – HK se schází zpravidla každé první pondělí v měsíci od 13.00 hodin, jednotlivé komise podle svého zaměření  každé pondělí až čtvrtek od 8.30 hodin (podrobnosti o úředních hodinách najdete v rubrice Kontakt).

   Naše členská základna čítá trvale přes 1600 členů a patří mezi největší v ČR. Každý zájemce o členství se může přihlásit podáním přihlášky, zaplacením 10,- Kč za průkaz a ročního příspěvku 50,- Kč.

   Pokud máte chuť  i nadále aktivně žít, neztrácet zájem o dění  kolem sebe, o kulturu, sport a jiné aktivity, nebo přispět svými zkušenostmi či dovednostmi, pak přijďte mezi nás. Můžete se nejen zúčastňovat všech pořádaných akcí, ale také, pokud budete mít zájem, se můžete podílet na přípravě a realizaci některých z těchto aktivit.

(MK)