POZNÁVACÍ ZÁJEZDY A TURISTIKA

05.09.2018 08:57

 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY A TURISTIKA 2018

Velká Deštná (Masarykova chata, Velká Deštná, Pod Jelenkou, Luisino údolí, Deštné), 8 km pěšky, občerstvení na konci  trasy. Zájezd se koná 19. září, cena 150 Kč, prodej  30. srpna.  Objednávky na  tel. č.  737 538 026, p. Císařová.

 

Akce na měsíce říjen, listopad a prosinec uvedeme v zářijovém čísle Zpravodaje. 

Plánujeme  poznávací zájezdy,  např.  Kroměříž,  Konopiště,  Dlouhé stráně v Jeseníkách.  Jsou  to  místa, o která jste projevili zájem v anketě.

Mělník (prohlídka zámku a vinných sklepů,  chrám sv. Petra a Pavla, Pražská brána). Zájezd  11. září, cena  (jízdné)  250 Kč, výběr vstupného  do zámku bude probíhat  při prodeji zájezdu. Prodej  6. září, objednávky na tel.č. 732 797 056, p. Rosenau

Zelená hora (Žďár nad Sázavou,  zámecké expozice, prohlídka poutního  kostela  Jana Nepomuckého. Odjezd v 7.30 hod. od ČEZ. Zájezd se koná 21. září, cena  450 Kč       (včetně vstupů  do zámeckých expozic a prohlídky poutního kostela). Prodej  20. září.                Obj. tel.   603 811 239, Ing. Tomášková.

 

Prodej všech zájezdů probíhá ve stanovený den v kanceláři na Gočárově tř. v Salonu Královéhradeckém  od  8.30 hod. Připravte si  stanovenou částku. Zájezdů se účastní každý na  vlastní odpovědnost.

Jaroslava Škodová

 

 

Zpět