SPORTOVNÍ AKTIVITY

12.09.2016 14:39

CYKLISTIKA (více niformací na webu https://senior-cyklo.webnode.cz/ )

 

Cykloturisté

I letos půjde o rekreační cykloturistiku s náročností přiměřenou věku a zdatnosti všech účastníků. Cyklistické výlety se budou opět konat vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci z různého a předem stanoveného místa startu. Doporučuje se nadále cyklistické vybavení, dobré kolo a výstroj vždy podle počasí a délky trasy. Každý účastník jede na vlastní zodpovědnost!

Tematickým heslem nové cyklistické sezóny je: „Na kole okolo Hradce a ještě dál“. Bude zahrnovat pravidelné výlety do hradeckých lesů, do okolí Hradce Králové, ale i dál, např. na Náchodsko, Podzvičinsko…s využitím železniční dopravy. V plánu je i účast na cykloturistických výletech s cestovní kanceláří Cyklotur a několikadenní putování po jižní Moravě. V měsíci květnu bude pak na krásném 11km okruhu v hradeckých lesích uspořádán již 3. ročník kondiční akce Seniorská cyklistická stezka mužů a žen ve věkových kategoriích 65+, 70+ a 80+. Bude včas zveřejněno v hradecké Radnici. Pozvánky na všechny akce budou umisťovány ve vitrině MOSD (vedle lékárny Galenus v Mánesově ul.), neboť jsou otevřeny široké seniorské veřejnosti. Další info na vlastních webových stránkách www.senior-cyklo.webnode.cz/naše výlety. Fotogalerie z výletů 2016 a 2017 lze prohlížet zde : www.zonerama.com/Link/Album/3124473 Nové přihlášky formou sms na telefonním čísle 732 409 282 s uvedením jména, příjmení a ročníku narození. Pravidelná činnost bude zahájena na počest příchodu jara 1. cyklistickým výletem ve čtvrtek 23. března.

Mgr. Jaroslav Novák

 

 

Bowling 

 

Po krátké letní přestávce  zahajujeme  opět turnaje  bowlingu  v restauraci Flošna,  a to v následujícících terrmínech:

 

* 20.12. od 10.15  až 12.15 hod.

Svou účast ohlašte, prosím, s týdenním předstihem  na tel. 732 471 672  nebo email bhudska@seznam.cz

                                                                                                             Bohdana Hudská

 

 

 

SENIOŘI U ŠACHOVNICE

 

Šachisté senioři amatéři se poprvé sešli v srpnu u  šachovnice v Literární kavárně Městské knihovny. Dohodli se, že se na tomto místě budou dále  scházet individuálně, podle vzájemné dohody. Vždy poslední pátek v měsíci pak od 10 hod. na společném srazu. Rozhodli mezi sebe zvát i začátečníky, kterým slibují možnost výuky. Zkušenějším nabídnou přiměřenou výuku šachu,  za podpory šachového oddílu ORTEX HK. Můžete se dále hlásit  na  e-mail:  suchoradsky@centrum.cz, nebo SMS na mobil 776 690 005, kde budou zájemcům podány další informace.

Vánoční šachový turnaj se koná 30.prosince od 9 hodin v Centru pro integraci tělesně postižených ve Věkoších, autobus č. 15 stanice Věškoše. Zájemci se mohou přihlásit do 15,12. na e-mail suchoradsky@centrum.cz                                                                                                                                                                         Olda Suchoradský

 

Zimní hry v Nové Pace

se konají 15.2.2018 . Discipliny jsou sjezd na lyžích, běh na lyžích, střelba na branku, kuželky a bowling. Přihlášky se budou brát do 8.1.2018 na tel. číslech 732 471 672 a 776 153 686. Přihlašují se max. 2 discipliny.

Laďka Staňková

 

 

Zpět