Přívětivá jídelna

29.06.2016 08:10

Přívětivou je královéhradecká městská jídelna seniorů v Šafaříkově ulici. Provozovatelem jídelny je Magistrát města a ceny jejích jídel jsou nejnižší v HK. Strávníci si mohou vybrat  ze 2 jídel, které jim nabízí sestavený jídelníček na 2 týdny (je k dispozici  na vývěsce i na internetové adrese magistrátu https://www.hradeckralove.org/urad/jidelna-duchodcu ). Jídla se objednávají                          předem v kanceláři  a vydávají  je vskutku vstřícné a přívětivé  pani kuchařky.                                            

                         Prostředí jídelny je velmi příjemné (viz foto).  Městskou organizaci SDČR těší, že když v roce 2013 hrozilo ukončení provozu této tradiční jídelny, tak organizace podpořila  zachování jejího  provozu svojí apelací na Magistrátě.                                                               Je a bude proto i na městských  seniorech, aby využívali služeb této městem dotované provozovny !! 

Zpět