PÉČE O ZDRAVÍ, SOCIÁLNÍ PROGRAM

20.03.2017 16:20
 

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ

 

 

Sociálně zdravotní komise zve  do Kavárničky Pod palmou v Harmonii II na tyto zimní přednášky:

10.1. 2018 ve 14.30

Zaručeně kvalitní med si můžete zakoupit a zajímavé vyprávění o včelkách vyslechnout od předsedy Spolku včelařů v Hradci Králové Ing. Kupky. Toto setkání  pořádáme každoročně, je o ně velký zájem.

14.2.2018 ve 14.30

Aktuálně o zimním plavání a otužování pohovoří pan Jiří Kuřina.

14.3.2018 ve 14.30

MUDr. Josef Štefánek nazval svoji přednášku krátce – Psychosomatika  (vztah mezi tělesným a duševním zdravím).

Doufáme, že Vás tato témata zaujmou a těšíme se na setkání v Kavárničce Pod palmou

Helena Růžičková

Pomoc lidem s Alzheimerovou chorobou

Od letošního roku nabízí Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. novou službu, která přináší pomoc jednak lidem trpícím Alzheimerovou chorobou a dále i rodinám nebo partnerům, kteří o takového člověka pečují. Naše pomoc spočívá především v konzultacích konkrétních životních situací, s návrhem určitého uspořádání nejen prostředí, ale i denního režimu, psychohygieny pečujících a využití dalších forem pomoci. Důraz je také kladen na odpočinek pečující rodiny. Tuto pomoc poskytuje pracoviště denního stacionáře – Domovinky v Harmonii II, které je držitelem certifikátu Vážka, udělovaným Českou alzheimerovskou společností v Praze, a to na základě auditu kvality. Tato služba je poskytována bezplatně a je třeba se předem objednat.

Alzeheimerova choroba je onemocnění, které samozřejmě přináší problémy, koneckonců jako každá jiná nemoc, ale při dobře zorganizované a včasné pomoci je možné zachovat důstojnost a kvalitu života samotného nemocného, ale i psychickou rovnováhu pečujících. Největší problémy nastávají, když se v situaci péče o nemocného člověk ocitne sám. Kromě konzultací nabízíme i test paměti.

V plánu máme i setkávání pečujících v neformálních skupinách, kde bude možná jednak vzájemná výměna zkušeností, ale i získávání  informací ve formě přednášek odborníků.

Další informace na www:csps-hk.cz,  pro objednání konzultace nebo testu paměti č. tel. 720 652 956.

Helena Vostrovská

 

 

 

Zpět