PÉČE O ZDRAVÍ, SOCIÁLNÍ PROGRAM

20.03.2017 16:20
 

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ

 

V dubnu a květnu se můžete těšit na tyto přednášky, které zajistila sociálně zdravotní komise. Uskuteční se, jako vždy, v Harmonii II ve velmi příjemné Kavárničce Pod palmiou (výborné spojení autobusem č.9).

* 11.4. ve 14.30 Dita Balcarová, koordinátorka prorodinných aktivit NOMIA, nás seznámí s možností využít Psychologickou poradnu pro seniory. Bohužel násilí na seniorech se děje i v našem městě. Zdůrazní, jak je důležité generační propojení v rodině.

* 9.5. ve 14.30 Ing. Aneta Bůžková „lesní pedagog“ nám bude vyprávět o našich krásných městských lesích, které jsou chloubou našeho města, poradí jaké trasy zvolit na procházky a výlety, co určitě stojí za to vědět a co se v budoucnosti chystá.

Helena Růžičková

 

Pomoc lidem s Alzheimerovou chorobou

Od letošního roku nabízí Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. novou službu, která přináší pomoc jednak lidem trpícím Alzheimerovou chorobou a dále i rodinám nebo partnerům, kteří o takového člověka pečují. Naše pomoc spočívá především v konzultacích konkrétních životních situací, s návrhem určitého uspořádání nejen prostředí, ale i denního režimu, psychohygieny pečujících a využití dalších forem pomoci. Důraz je také kladen na odpočinek pečující rodiny. Tuto pomoc poskytuje pracoviště denního stacionáře – Domovinky v Harmonii II, které je držitelem certifikátu Vážka, udělovaným Českou alzheimerovskou společností v Praze, a to na základě auditu kvality. Tato služba je poskytována bezplatně a je třeba se předem objednat.

Alzeheimerova choroba je onemocnění, které samozřejmě přináší problémy, koneckonců jako každá jiná nemoc, ale při dobře zorganizované a včasné pomoci je možné zachovat důstojnost a kvalitu života samotného nemocného, ale i psychickou rovnováhu pečujících. Největší problémy nastávají, když se v situaci péče o nemocného člověk ocitne sám. Kromě konzultací nabízíme i test paměti.

V plánu máme i setkávání pečujících v neformálních skupinách, kde bude možná jednak vzájemná výměna zkušeností, ale i získávání  informací ve formě přednášek odborníků.

Další informace na www:csps-hk.cz,  pro objednání konzultace nebo testu paměti č. tel. 720 652 956.

Helena Vostrovská

 

 

 

Zpět