VÝBOR SČR-HK a revizní komise
Ing. Kraus Marcel předseda
Staňková Ladislava 1. místopředsedkyně a ved. vzděláv. kom.
Rejchrt Stanislav 2. místopředseda
Ing. Potměšilová Hana jednatelka
Ing. Jarmila Pechová účetní
Mauxová Jaroslava evidence členů
Ing. Hudská Bohdana vedoucí sportovní komise
Kamenická Ladislava vedoucí kulturní komise
Škodová Jaroslava vedoucí zájezdové komise
Čapková Jaroslava vedoucí rekreační komise
Vrkočová Vlasta vedoucí společenské komise
Růžičková Helena vedoucí soc. zdrav. komise
Mgr.Hovorková Ludmila vedoucí tiskové komise
Poruba Miloslav počítače, internet
PhDr. Brandejs Čestmír vzdělávání
Mgr. Trojanová Alena vzdělávání (angličtina)

Jarkovská Hana             vedoucí revizní komise

 
počítadlo.abz.cz
KOMISE

Kulturní: 
Kamenická Ladislava
Ing. Srbová Eva
Součková Hana
 
Zájezdová:
Škodová Jaroslava, Císařová věra
ing. Tomášková Pavlína
Rosenau Soňa
 
Rekreační:
Čapková Jaroslava, Petříková Helena
Mrázová Eva
 
Společenská:
Vrkočová Vlasta
Švorcová Alena
Vzdělávací:
Staňková Ladislava
PhDr. Brandejs Čestmír
Mgr. Trojanová Alena

Sportovní:
Hudská Bohdana
Mgr. Novák Jaroslav
 
Sociálně zdravotní:
Růžičková Helena
 
 
 
Revizní:
Jarkovská Hana
Foukalová Jana
Bokůvkova Miloslava
PC:
Poruba Miloslav
Suchoradský Oldřich
Redakční:
Rejchrt Stanislav
Mgr. Hovorková Ludmila
Štěpánek Jan
Novotný Josef
Suchoradský Oldřich

Poruba Miloslav