VÝBOR MOSDHK
Ing. Kraus Marcel předseda
Staňková Ladislava 1. místopředsedkyně
Rejchrt Stanislav 2. místopředseda
Ing. Potměšilová Hana jednatelka
Ing. Jarmila Pechová hospodářka
Mauxová Jaroslava evidence členů
Jarkovská Hana vedoucí revizní komise
Kamenická Ladislava vedoucí kulturní komise
Škodová Jaroslava vedoucí zájezdové komise
Čapková Jaroslava vedoucí rekreační komise
Vrkočová Vlasta vedoucí společenské komise
Růžičková Helena vedoucí soc. zdrav. komise
Mgr.Hovorková Ludmila vedoucí tiskové komise
Poruba Miloslav počítače, internet
PhDr. Brandejs Čestmír vzdělávání
Mgr. Trojanová Alena vzdělávání (angličtina)

 

KOMISE

Kulturní: 
Kamenická Ladislava
Ing. Srbová Eva
Součková Hana
 
Zájezdová:
Škodová Jaroslava
ing. Tomášková Pavlína
Císařová Věra
 
Rekreační:
Čapková Jaroslava
Petříková Helena
 
Společenská:
Vrkočová Vlasta
Švorcová Alena
Vzdělávací:
Staňková Ladislava
PhDr. Brandejs Čestmír
Mgr. Trojanová Alena

Sportovní:
Staňková Ladislava
Hudská Bohdana
Mgr. Novák Jaroslav
Svobodová Hana
Sociálně zdravotní:
Růžičková Helena
Mrázová Eva
 
 
Revizní:
Jarkovská Hana
Foukalová Jana
Bokůvkova Miloslava
PC:
Poruba Miloslav
Suchoradský Oldřich
Redakční:
Rejchrt Stanislav
Mgr. Hovorková Ludmila
Doucek Adolf
Novotný Josef
Suchoradský Oldřich

Poruba Miloslav