Kontakt

Prozatímní kancelář se nachází v Salonu Královéhradeckém na Gočárově tř. 761/20 (vedle CrossCafe).

Telefon  702 098 600, 702 165 185

Předseda - 733 619 581

ÚŘEDNÍ  HODINY v kanceláři SČR – HK

 

PONDĚLÍ:

8.30 - 11.30     -  prodej zájezdů do divadel a na další kulturní akce

ÚTERÝ:

  9.00 - 12.00 - zajišťování rekreačních pobytů

13.00 - 16.00  - přihlášky, členské průkazy a známky (od března 2019)

STŘEDA:

8.30 - 11.30 - prodej zájezdů do divadel a na další kulturní akce

ČTVRTEK:

8.30 - 11.30 - prodej poznávacích a vlastivědných zájezdů a zájezdů do Polska - pouze ve dnech určených k jejich prodeji

PÁTEK, o víkendu a svátcích :  

Z a v ř e n o

Aktuální zprávy z kanceláře :

 Platíte známky včas?

S platností od 1.1.2018, podle nových Stanov, schválených na X. sjezdu SD ČR, dochází ke změně v oddíle 6.4. Zánik členství: „Členství zaniká také v případě, že se člen ocitne po dobu jednoho roku (dosud dvou let) v prodlení s úhradou členského příspěvku.“ Stanovy jsou k nahlédnutí v kanceláři SD HK.

* Prosíme naše členy, aby při nejbližší návštěvě kanceláře nahlásili nebo zkontrolovali svá telefonní čísla a  pokud mají, i mailové adresy.

* Výtisky našeho Zpravodaje jsou k dispozici v kanceláři v Salonu, naproti přes ulici v prodejně Kráska, Městské knihovně a nově v  cukrárně Dobrůtky od Obra na Gočárově třídě 687/11 (proti bývalému AUTOSALÓNU).