Kontakt

Prozatímní kancelář se nachází v Salonu Královéhradeckém na Gočárově tř. 761/20 (vedle CrossCafe).

Telefon  702 165 185, 702 098 600

Předseda - 733 619 581

ÚŘEDNÍ  HODINY v kanceláři MO SDHK

 

PONDĚLÍ:

8.30 - 11.30     -  prodej zájezdů do divadel a na další kulturní akce

13.00 - 16.00   - přihlášky,  členské průkazy a známky  (od 1.2. 2017)

ÚTERÝ:

  9.00 - 12.00 - zajišťování rekreačních pobytů

STŘEDA:

8.30 - 11.30 - prodej zájezdů do divadel a na další kulturní akce

ČTVRTEK:

8.30 - 11.30 - prodej poznávacích a vlastivědných zájezdů a zájezdů do Polska - pouze ve dnech určených k jejich prodeji

PÁTEK, o víkendu a svátcích :  

Z a v ř e n o

Aktuální zprávy z kanceláře :

 * V listopadu  se uskuteční v Praze X. sjezd SDČR, na který vysíláme 4 delegáty. K této příležitosti byly vydány mimořádné sjezdové známky v hodnotě 10 Kč. Budou nabízeny při placení akcí, které pořádají jednotlivé komise ve svých úředních hodinách a dále každé pondělí od 13 do 16 hodin v úředních hodinách pro přihlášky a prodej ročních členských známek. Zakoupením sjezdové známky přispějete ke zdárnému uskutečnění sjezdu.

* Prosíme naše členy, aby při nejbližší návštěvě kanceláře nahlásili nebo zkontrolovali svá telefonní čísla a  pokud mají, i mailové adresy.

* Výtisky našeho Zpravodaje jsou k dispozici v kanceláři v Salonu, v Infocentru, Městské knihovně a nově v  cukrárně Dobrůtky od Obra na Gočárově třídě 687/11 )proti bývalému AUTOSALÓNU).