Klub při Harmonii I

Adresa:   třída Edvarda Beneše 1747/1, 50012 Hradec Králové 12                                    Vedoucí: Marta Korčevová,    počet členů:  40 - 50.   Kontakt: tel. číslo 773 985 727

Termíny schůzek: Úterý a čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin

 

Nejzajímavější akce

Pár filmů z roku 2016

Námořnický bál Rozloučení s létem Sportovní hry u Harmonie II Nomíkovo zábavné odpoledne

2015-06-03 Výlet na sportovní hry do Skřivan

Nápad navšívit letní sportovní hry se zrodil v únoru, když pan Štěpánek promítal v klubovně fotky z...

2015 - Výlety na dobroty do Roudničky

V Roudničce u hospůdky Revír (na konečné linky 16) se letos o prázdninách téměř každý pátek něco...

Připravujeme

PLÁN ČINNOSTI NA PROSINEC 2016

Každý čtvrtek od 14.00 hod. ………. Karty Další aktivity: Pondělí   5. 12. 2016 …. Mikuláš Úterý        6. 12. 2016 …… Beseda s Dr. Pleskačem Úterý      13. 12. 2016 …… Promítání Úterý      20. 12. 2016 ……...

Plánované akce mimo klubovnu v roce 2015

19. 6. 2015 - Festival sociálních služeb 23. 6. 2015 - 5 členů pojede vláčkem do Šimkových sadů (akce Domova U Biřičky) 18. 8. 2015 - Vláčkem do lesa nebo do města 2. 9. 2015 - Grilování u Harmonie I 10. 9. 2015 - Sportovní odpoledne v Domově U Biřičky 17. 9. 2015 - Sportovní hry u Harmonie...