PÉČE O ZDRAVÍ, SOCIÁLNÍ PROGRAM

20.03.2017 16:20
 

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ

6.ROČNÍK SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ U HARMONIE II

Rádi vystavujeme informaci pí. Heleny Vostrovské z Centra sociální pomoci a služeb o.p.s  v Hradci Králové o přípravě dalšího (již 6.ročníku) sportovních her u Harmonie II. Pozvánku a přihlášku si můžete prohlédnout ZDE.

 

Za naši hradeckou organizaci MOSD bude  postaveno reprezentační družstvo. Tato informace směřuje k těm, kteří by se na závody přišli jen podívat. I pro ty samozřejmě je samozřejmě připravený  zajímavý doprovodný program,který právě sestavujeme a budete o něm předem informováni.. Sporotvky se ponesou v duchu "zdraví a pohyb". Bude tam možnost nechat si změřit tlak, nebo glykemii, jednám i o stánku a poradně zdravé výživy (možná i ochutnávka).

To je zatím předběžná info o doprovodném programu, který bude samozřejmě na letáku, který budeme tisknout v srpnu a na našem webu se též vystaví.Helena Vostrovská

koordinátorka sociálních služeb

Mobil 725 450 089 

Email helena.vostrovska@csps-hk.cz

 

Upozornění: Z důvodu vážného onemocnění pana Sochůrka odpadá, až do odvolání, středeční měření krevního tlaku. Váš krevní tlak si můžete dát zdarma změřit v lékárnách Dr. Max.

 

Jako v předešlých letech, tak i v roce 2017 bude pořádat sociálně zdravotní komise zajímavé přednášky.

Uvádíme akce, které se uskuteční   v  TŘETÍM  čtvrtletí 2017:

 

         Sociálně zdravotní komise Vám přeje krásné prožití letních měsíců.  Na říjen  pro Vás připravuje autorské čtení paní Jiřiny Valachovičové. V listopadu Mgr. Skálová pohovoří o sluchu ve stáří  a v prosinci nás seznámí Svatava Urbancová s používáním  rehabilitačních pomůcek. Přednášky proběhnou opět v Harmonii II, vše upřesníme v zářijovém Zpravodaji.

Helena Růžičková

 

Přednášky se budou konat  opět v Harmonii II, v Kavárničce pod palmou,   což  nám  vstřícně umožňuje Centrum sociálních služeb.  

                                                                                                                                                                                                         Helena Růžičková

Pomoc lidem s Alzheimerovou chorobou

Od letošního roku nabízí Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. novou službu, která přináší pomoc jednak lidem trpícím Alzheimerovou chorobou a dále i rodinám nebo partnerům, kteří o takového člověka pečují. Naše pomoc spočívá především v konzultacích konkrétních životních situací, s návrhem určitého uspořádání nejen prostředí, ale i denního režimu, psychohygieny pečujících a využití dalších forem pomoci. Důraz je také kladen na odpočinek pečující rodiny. Tuto pomoc poskytuje pracoviště denního stacionáře – Domovinky v Harmonii II, které je držitelem certifikátu Vážka, udělovaným Českou alzheimerovskou společností v Praze, a to na základě auditu kvality. Tato služba je poskytována bezplatně a je třeba se předem objednat.

Alzeheimerova choroba je onemocnění, které samozřejmě přináší problémy, koneckonců jako každá jiná nemoc, ale při dobře zorganizované a včasné pomoci je možné zachovat důstojnost a kvalitu života samotného nemocného, ale i psychickou rovnováhu pečujících. Největší problémy nastávají, když se v situaci péče o nemocného člověk ocitne sám. Kromě konzultací nabízíme i test paměti.

V plánu máme i setkávání pečujících v neformálních skupinách, kde bude možná jednak vzájemná výměna zkušeností, ale i získávání  informací ve formě přednášek odborníků.

Další informace na www:csps-hk.cz,  pro objednání konzultace nebo testu paměti č. tel. 720 652 956.

Helena Vostrovská

 

Nechme si zkontrolovat svoje znaménka

S přibývajícím věkem se naše kůže mění. Objevují se pigmentace, ale i různé kožní útvary. „Žádnou takovou změnu bychom neměli podceňovat. Většinou se jedná spíše o kosmetickou záležitost, kterou lze elegantně nechirurgicky odstranit. Ale lidé mají často obavu a návštěvu odkládají. Do ordinace se vypraví, až když vystouplých navrstvených útvarů přibývá,“ upozorňuje MUDr. Jana Malá. Spolu s manželem Radovanem, který se věnuje angiologii, otevřeli novou ordinaci pro dermatologické a angiologické potíže na Ulrichově náměstí v Hradci Králové.

Pokud je však problém závažnější než jen kosmetický, o to víc platí, že dříve je lépe. I přes intenzivní výzkum je totiž stále jedinou účinnou léčbou chirurgické odstranění melanomu v době, než dosáhne tloušťky přes jeden milimetr. Rizikovou skupinou jsou lidé, kteří se často spálili, a to až do sloupnutí kůže nebo vytvoření puchýřů. Kůže si to pamatuje a jednou se nám takové neopatrné slunění může vymstít,“ varuje kožní lékařka.

Obava z vyšetření je podle ní zcela zbytečná. „Je naprosto nebolestivé a netrvá dlouho. Laicky bychom to mohli popsat, že lékař používá takovou větší osvícenou lupu. Ta každé znaménko zvětší, lékař ho prohlédne a určí, zda je potřeba útvar pouze v čase sledovat nebo odešle pacienta k odstranění znaménka na chirurgii a vyšetření vzorku na histologii. Do týdne přijde výsledek s určením, o jakou lézi se jedná, a stanoví další postup,“ popisuje průběh vyšetření paní doktorka.

Tím, že si necháme zkontrolovat naše znaménka, nejen včas zachytíme případný problém, ale pokud jsou znaménka bezproblémová, přestane nás trápit obava z možné zdravotní komplikace. A když se  rozhodneme  pro odstranění kožních skvrn či znamének, zejména těch na viditelných místech, zlepšíme si často i svou psychiku.

 

 

 

 

Zpět